Inspiratie voor Levenskunst

Wat waren de kruispunten in jouw leven? Als je daar bij stil staat ontdek je een nieuw perspectief voor je komende levensfase.

Zo werk ik

Na een oriënterend gesprek bepalen we samen of een traject voor jou nu de meest passende vervolgstap is. Bij elk traject bied ik maatwerk. Gangbaar is een traject van 3-6 sessies van 1,5 uur. Onze gesprekken vinden plaats in een mooie gespreksruimte van Het Coachhuis Utrecht. Voor particulieren hanteer ik een gereduceerd tarief.

Voor bedrijven

Meestal worden mijn coachtrajecten door de werkgever vergoed. Na een oriënterend gesprek stel ik een offerte op. In overleg met jou bepalen we in hoeverre een intakegesprek met je begeleider of leidinggevende van waarde is. Vertrouwelijkheid is een belangrijke waarde binnen mijn werk. Ik maak vooraf heldere afspraken over welke informatie ik wel en niet deel. Hierdoor kun je je geheel en al vrij voelen tijdens de coaching.