Na een oriënterend gesprek bepalen we samen of een traject voor jou nu de meest passende vervolgstap is. Bij elk traject bied ik maatwerk. Gangbaar is een traject van 3 coachsessies van 1,5 uur. De sessies vinden in principe in -de buurt van- Utrecht plaats. Voor particulieren hanteer ik een gereduceerd tarief.

Voor bedrijven

De meeste mensen die ik coach nemen een coachtraject bij mij af via hun werkgever. Na een oriënterend gesprek stel ik een offerte op. In overleg met jou bepalen we in hoeverre een intakegesprek met je begeleider of leidinggevende van waarde is. Vertrouwelijkheid is een belangrijke waarde binnen mijn werk. Ik maak vooraf heldere afspraken over welke informatie ik wel en niet deel. Hierdoor kun je je geheel en al vrij voelen tijdens de coaching.

 

'Als de donkere wolken van je zorgen verdwijnen, kost het geen moeite meer om de zon te zien schijnen.'